Topp banner stor
Venstre bue   Startside Gjør Follo VW Klubb til din startside  Favoritt Legg til i favoritter
Høyre bue

Bue bunn høyre

 

follo vw klubb lang logo


Klubbmøte - med litt film og bilder - onsdag 20. mars
<div>
<span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); display: inline; float: none; font-family: verdana,sans-serif; font-size: 13.33px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 17.33px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Kiwanishuset, Kjeppestadveien 6, 1400 Ski</span></div><div><br></div><div>Møtet begynner 1900, men kom gjerne litt før. Noen av oss er der fra 1830...Bare å komme.</div><div><br style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana,sans-serif; font-size: 13.33px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 17.33px; orphans: 2; overflow: visible; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; width: auto; word-spacing: 0px;"></div><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); display: inline; float: none; font-family: verdana,sans-serif; font-size: 13.33px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 17.33px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">(150 meter fra Circle K )n</span><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); display: inline; float: none; font-family: verdana,sans-serif; font-size: 13.33px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 17.33px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">ye og gamle medlemmer er velkomne. VWel møtt! </span><br style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana,sans-serif; font-size: 13.33px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 17.33px; orphans: 2; overflow: visible; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; width: auto; word-spacing: 0px;"><br style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana,sans-serif; font-size: 13.33px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 17.33px; orphans: 2; overflow: visible; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; width: auto; word-spacing: 0px;"><br style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana,sans-serif; font-size: 13.33px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 17.33px; orphans: 2; overflow: visible; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; width: auto; word-spacing: 0px;"><div><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); display: inline; float: none; font-family: verdana,sans-serif; font-size: 13.33px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 17.33px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Det vil bli servert kaffe og mineralvann m.m.</span></div><div><img align="none" alt="" src="http://www.follovwklubb.no/nyheter/data/upimages/gulbuggybak.JPG" border="0"><br></div><div><br></div>
Posted on 19 Mar 2019 by Halvard
Årsmøte Follo VW Klubb 2019 - Onsdag 13. Februar KL 19. Kiwanis Ski, sentrum
<span style="display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana,sans-serif; font-size: 13.33px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 17.33px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Kiwanishuset, Kjeppestadveien 6, 1400 Ski</span><br style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana,sans-serif; font-size: 13.33px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 17.33px; orphans: 2; overflow: visible; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; width: auto; word-spacing: 0px;"><br style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana,sans-serif; font-size: 13.33px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 17.33px; orphans: 2; overflow: visible; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; width: auto; word-spacing: 0px;"><span style="display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana,sans-serif; font-size: 13.33px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 17.33px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">(150 meter fra Circle K )</span><br style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana,sans-serif; font-size: 13.33px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 17.33px; orphans: 2; overflow: visible; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; width: auto; word-spacing: 0px;"><br style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana,sans-serif; font-size: 13.33px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 17.33px; orphans: 2; overflow: visible; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; width: auto; word-spacing: 0px;"><span style="display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana,sans-serif; font-size: 13.33px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 17.33px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Medlemmer er velkomne. VWel møtt! </span><br style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana,sans-serif; font-size: 13.33px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 17.33px; orphans: 2; overflow: visible; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; width: auto; word-spacing: 0px;"><br style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana,sans-serif; font-size: 13.33px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 17.33px; orphans: 2; overflow: visible; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; width: auto; word-spacing: 0px;"><span style="display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana,sans-serif; font-size: 13.33px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 17.33px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Årsberetning m.m. vil bli delt ut på årsmøte</span><br style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana,sans-serif; font-size: 13.33px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 17.33px; orphans: 2; overflow: visible; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; width: auto; word-spacing: 0px;"><br style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana,sans-serif; font-size: 13.33px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 17.33px; orphans: 2; overflow: visible; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; width: auto; word-spacing: 0px;"><span style="display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana,sans-serif; font-size: 13.33px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 17.33px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Det vil bli servert kaffe og mineralvann m.m.</span><br style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana,sans-serif; font-size: 13.33px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 17.33px; orphans: 2; overflow: visible; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; width: auto; word-spacing: 0px;"><br>
Posted on 13 Feb 2019 by Halvard
Ledig Redaktørjobb, VW Nytt Follo
<div>Etter 5 års fremragende innsats kommer dagens redaktør i Follo VW Klubb sitt klubb-blad nå til å gi seg som den som har ansvaret for nok stoff. </div><div><br></div><div>Hvis noen har lyst til å ta en slik oppgave , Ta kontakt.</div><div><br></div><div>Bladet "VW Nytt Follo" har kommet ut i 25 år, 4 ganger i året. </div><div><br></div><div>Vi er noen andre  journalister"også som bidrar med innhold så man er ikke helt alene med å skaffe nok stoff.</div><div><br></div><div>Det er i alle fall en glimrende anledning til å komme litt nærmere på VW-miljøet i området og utvikle sine ferdigheter innen foto m.m.</div><div><br></div><div>Prøver selv å bidra med minst 2 artikler pr år og flere andre er like flinke eller flinkere til å lage saker.</div><div><br></div><div>Føler du at dette er noe for deg.  Ta kontakt med meg eller en annen i klubbens styre. </div><div><br></div><div>Om noen "nye" vil se hvordan vårt blad ser ut og er nysgjerrig på oppgaven, ta også kontakt med en styret så kan vi sende ut et par blader til de interesserte.</div><div><br></div><div>Mvh Halvard!</div><div><br></div><div><br></div>


<img border="0" align="none" alt="" src="http://www.follovwklubb.no/nyheter/data/upimages/vwnyttfollo42018.jpg">
Posted on 18 Jan 2019 by Halvard
Onsdag 16.januar Bowlingkveld, Metro Bowling, Ski
<div class="post" style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-family: georgia,verdana,arial,sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Onsdag 16.januar Bowlingkveld, Metro Bowling, Ski </div><div class="post" style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-family: georgia,verdana,arial,sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><br></div><div class="post" style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-family: georgia,verdana,arial,sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">KL 1900</div><div class="post" style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-family: georgia,verdana,arial,sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><br></div><div class="post" style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-family: georgia,verdana,arial,sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Påmelding til  styremedlem Morten Horn (mobil 90677134 innen onsdag 9/1)  eller rett i  VWnorge.no tråden på <a href="http://www.vwnorge.no/index.php/topic,73444.0.html" target="_self">Bowling Follo VW Klubb 16 jan 2018</a></div><div class="post" style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-family: georgia,verdana,arial,sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><br></div><div class="post" style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-family: georgia,verdana,arial,sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">(Eller kontakt en i styret)</div><div class="post" style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-family: georgia,verdana,arial,sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><br></div><b></b><i></i><u></u><sub></sub><sup></sup><strike></strike><u></u><u></u><font color="#007600"></font><br>
Posted on 20 Dec 2018 by Halvard
Onsdag 12. desember 2018 Julebord i Ski.
Hei <div><br></div><div>Onsdag 12. desember 2018 Julebord i Ski Sentrum</div><div><br></div><div>Vi setter oss til bords allerede KL 1800, og har bordene til det stenger KL 2300<br></div><div><div><br></div><div>Julemenyen er:</div><div><br></div><div>Pinnekjøtt med rotmos, potet, vossakorv</div><div>459,-</div><div><br></div><div>Juleribbe med surkål, medisterkake, vossakorv, tyttebær, rosenkål, potet og ribbesjy</div><div>399,-</div><div><br></div><div>Riskrem med bringebærsaus og pepperkake- crunch</div><div>125,-</div><div><br></div><div>Bindende påmelding til en i styret eller meg innen 7. desember, oppgi samtidig hva du ønsker å spise.</div><div><br></div><div>Kontaktinfo i klubb-bladet eller PM til "Squareback" på <a href="http://www.vwnorge.no" target="_self">VW Norge</a>  eller rett i tråden : <a href="http://www.vwnorge.no/index.php/topic,73364.msg654541.html#msg654541" target="_self">2018 Julebord Follo VW Klubb</a></div><div><br></div><div> (Det er mulig å bestille fra den vanlig menyen deres </div><div>også.)</div><div><br></div></div><div><br></div><div><span style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(236, 237, 243);">Sted: Restaurant NO.4 Jernbaneveien 4,. 1400 Ski.</span><br style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(236, 237, 243);"><br style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(236, 237, 243);"><a style="color: rgb(71, 108, 142); font-family: verdana, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(236, 237, 243); text-decoration-line: none;" href="http://www.nr4.no/" target="_blank">http://www.nr4.no</a><br style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(236, 237, 243);"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> <img align="none" alt="" src="http://www.follovwklubb.no/nyheter/data/upimages/no4.png" border="0">
Posted on 14 Nov 2018 by Halvard
14.november KL 1900 innemøte med foredrag av Tore Wiik
<font face="verdana, sans-serif" size="2"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><span style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(236, 237, 243);">4.november KL 1900 innemøte med foredrag av Tore Wiik og<br></span><span style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(236, 237, 243);">en tredje boka i triologien om riksveiene som forsvant.<br></span><span style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(236, 237, 243);">Sted: Kiwanis Ski</span><font face="verdana, sans-serif" size="2"><br></font><span style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(236, 237, 243);">Dette er den tredje boka i serien Legendariske Veier. <br></span><span style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(236, 237, 243);">Denne boka tar leseren med på en historisk reise frSvinesund </span><span style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(236, 237, 243);">til Eidsvoll, og er et resultat av forfatterens puslespillarbeider. h</span><span style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(236, 237, 243);">an har kartlagt de mange endringene veistrekningen har hatt. <br></span><span style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(236, 237, 243);">Med over 500 illustrasjoner, kart og fotografier beskrives de mange </span><span style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(236, 237, 243);">omlegginger og utbedringer gjennomflere hundret år, og ikke minst </span><span style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(236, 237, 243);">standardhevingen som gjør det mulig for vår tids bilister å </span><span style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(236, 237, 243);">tilbakelegge avstander som tidligere generasjoner bare kunne</span><span style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(236, 237, 243);">drømme om.</span><font face="verdana, sans-serif" size="2"><br></font><span style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(236, 237, 243);">Det blir kaffe&kaker. </span></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><span style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(236, 237, 243);"><br></span></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><span style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(236, 237, 243);">Foredrag og film på storskjerm.<br></span><span style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(236, 237, 243);"><br></span></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><span style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(236, 237, 243);">Salg og signering av bøker.</span></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><font face="verdana, sans-serif" size="2"><br></font><span style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(236, 237, 243);">Så jenter og gutter, legg fra dere (smart?)telefonen/reis dere opp  </span><span style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(236, 237, 243);">av sofaen/hopp over treninga/be ungene finne på noe sjøl/kom </span><span style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(236, 237, 243);">deg ut av værkstedet/la bikkja lufte seg sjøl/ si til sjefen at det blir </span><span style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(236, 237, 243);">ikke noe overtid i kveld/ dropp fotballen og møt heller opp på </span><span style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(236, 237, 243);">Klubbkveld med resten av gjengen.....</span><font face="verdana, sans-serif" size="2"><br></font><span style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(236, 237, 243);">Velkommen!</span><div class="post" id="msg_653315" style="width: 1178.8px; overflow: auto; line-height: 1.3em; background-color: rgb(236, 237, 243);"><div class="post" id="msg_653315" style="width: 1178.8px; overflow: auto; line-height: 1.3em; background-color: rgb(236, 237, 243);"><div class="post" id="msg_653315" style="width: 1178.8px; overflow: auto; line-height: 1.3em;"><br></div></div></div></blockquote></font><div class="post" id="msg_653315" style="width: 1178.8px; overflow: auto; line-height: 1.3em; font-family: verdana, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(236, 237, 243);"><br></div> <br><br> <img border="0" align="none" alt="" src="http://www.follovwklubb.no/nyheter/data/upimages/Tores!.jpg">
Posted on 25 Oct 2018 by Halvard
Still ut din VW hos Autoria Kolbotn lørdag 13/10
<div class="post">Lørdag 13.10 har VW forhandler Autoria Kolbotn dekkskiftdag og vi i Follo VW Klubb er invitert til å stille ut våre biler. Møt opp om ikke annet for en halvtime eller mer.<br><br>Mer informasjon kommer/tråden blir oppdatert!<br><br>Begynner KL 1000. Gi meg en PM eller i tråden på VW Norge.no om du skal komme.</div><div class="post"><br></div><div class="post">Bilder under er fra nyåpningen der for noen år siden da mange av oss hadde biler på plass i Tømteveien... </div><div class="post"><br></div><div class="post"><br></div><div class="post"><br></div><div class="post"><br></div><div class="post"><br></div><div class="post"><br></div>

<img align="none" alt="" src="http://www.follovwklubb.no/nyheter/data/upimages/oppegårdbil.jpg" border="0">
Posted on 09 Oct 2018 by Halvard
Bestilling av klubb-kalender 2019 - Se her
<p>Da er det på tide å begynne å snekre sammen en klubbkalender for 2019. Hvis noen av medlemmene har noen fete bilder av kjøretøyet sitt så er det bare å sende det inn til Henrik Steen <br></p><p><font size="3"><img alt="" src="http://www.follovwklubb.no/nyheter/data/upimages/diod45.jpg" border="0" align="none"></font></p><br>
Posted on 23 Sep 2018 by Halvard
Søndagstur rundt Øyeren Søndag 9/9-2018 fra 1000
<p>
På søndag kjører vi Øyeren rundt, med grilling på Sandstangen i Trøgstad (om været tillater det)<br><br>Oppmøte Shell Nygårdskrysset kl 10:00.<br><br>Ta med engangsgrill og mat 🌭🍔
</p><p><br></p><p>
<br></p> <img align="none" alt="" src="http://www.follovwklubb.no/nyheter/data/upimages/bugin_6-1992_Sandstangen_(43).jpg" border="0">
Posted on 03 Sep 2018 by Halvard
Terminliste 2012/2013.
<P>Her er en liste over arrangementer for Follo VW-Klubb fra nå og ut sesongen 2013. Medlemskap er ikke et krav.</P>
<P>- 7.november. Medlemskveld kl.19.00 på motorsenteret i Hvervenbukta.</P>
<P>- 28.november. Gocartkveld Harald Huysmann kl.19.00. Påmelding på tlf.91768656 før 20.nov.</P>
<P>-12.desember. Julebord kl.19.00. Miramar i Drøbak, avreise fra Kiwanis i Ski kl.18.30. Påmelding på tlf.91768656 innen 10.november.<BR></P>
<P>-16.januar. Bowlingkveld i Ski kl.19.00. Påmelding på tlf.91768656 før 10.jan.</P>
<P>-13.februar. Årsmøte. Kiwanis kl.19.00.</P>
<P>-13.mars. Medlemskveld kl.19.00 på motorsenteret i Hvervenbukta.</P>
<P>-17.april. Garasjerunde.</P>
<P>-5.mai. VW Til Tusen.</P>
<P>-1.og 2.juni. Herbie Memorial Run. KNA Varna, Våler i Østfold fra kl.10.00 på lørdag.</P>
<P>-3. til 4. august. Hvaler Cruise Night. Maratoncruising fra 20.00-06.00 med Hvaler som utgangspunkt. Flest kjørte km vinner. Avsluttes med felles frokost. Start/mål kommer.</P>
<P>-24. og 25.august. Kloppa Big Meet. Oppmøte McDonalds i Nygårdskrysset kl.12.00 på lørdag.</P>
<P> </P>
<P>I tillegg vil vi kjøre hver onsdag fra og med mai til og med september fra McDonalds i Nygårdskrysset kl.18.30.</P>
Posted on 27 Oct 2012 by Thomas

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next >>

Powered by CuteNews

bunn senter bli medlem
.

Medlemsblad
Forside VW-Nytt Follo
Bue bunn høyre

 

 
 

Copyright © Follo VW Klubb 2020